Wczytuję dane...
Regulamin Vocherów

REGULAMIN SPRZEDAŻY I WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW

 

Regulamin Sprzedaży i Wykorzystania Voucherów w sklepie DlaStraży.pl znajdującym się pod adresem internetowym www.dlastrazy.pl określa warunki dystrybucji voucherów oraz sposób i zasady ich wykorzystania. Właścicielem sklepu, a tym samym wystawcą voucherów jest ARMATEC S.C. Arkadiusz Błach, Mateusz Borowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 1/208 NIP:6030075017 REGON:200761299

 

 1. Definicje
 • Voucher – bon podarunkowy wydawany na okaziciela, posiadający wartość nominalną (kwotową) oraz unikalny kod i termin ważności. Możliwy do zrealizowania za pośrednictwem sklepu internetowego DlaStraży.pl jako jedna z form płatności.
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem dlastrazy.pl
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonała zakupu Vouchera.

 

 1. Warunki wydawania Voucherów

Vouchery mogą być nabywane przez każdego klienta, niezależnie od rejestracji w sklepie za cenę odpowiadającą wartości Vouchera.

Zakup vouchera odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem sklepu internetowego dlastrazy.pl.

Okres ważności wydanego Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego wystawienia. Data ważności jest określona na wydawanym Kupującemu Voucherze.

 

 1. Dostawa Voucherów:

Vouchery są wydawane i dostarczane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu zakupu.

 

 1. Zwroty Voucherów:

Kupujący będący osobą fizyczną, zgodnie z ustawa o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy zakupu Vouchera w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Vouchera Kupującemu lub osobie przez niego wskazanej. W celu odstąpienia od umowy Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może wykorzystać w tym celu wzór odstąpienia dostępny na stronie Sklepu.

Zwrot środków następuje w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od zakupu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.

 

 1. Warunki Użycia Voucherów:

Wartości Voucherów są kwotami brutto, Voucher jest formą zapłaty i może być wykorzystany do opłacenia wszystkich produktów i usług dostępnych w sklepie dlastrazy.pl.

Realizacja Vouchera następuje poprzez wybranie odpowiedniej metody płatności (zapłać voucherem) i wpisanie unikalnego kodu znajdującego się na Voucherze w przeznaczone do tego pole w koszyku.

Wartość zamówienia zostanie pomniejszona o wartość nominalną Vouchera.

Voucher jest jednorazowego użytku, a niewykorzystana kwota przepada. W przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż wartość vouchera, uznaje się, że został on wykorzystany w całości. Jeśli wartość zamówienia jest wyższa niż wartość Vouchera, Kupujący może dokonać dopłaty przy użyciu dostępnych w sklepie metod płatności. Dokonując płatności można wykorzystać tylko jeden kod Vouchera, jeśli Kupujący chciałby zrealizować więcej niż jeden Voucher w ramach jednej transakcji w sklepie, może zgłosić taką chęć pod adresem email: sklep@dlastrazy.pl.

 1. Zwroty i reklamacje towarów zakupionych za wykorzystaniem Vouchera

Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem Vouchera obowiązują zasady i prawa opisane w Regulaminie Sklepu znajdującym się pod adresem internetowym: https://dlastrazy.pl/regulamin

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji lub zwrotu towaru zakupionego z wykorzystaniem Vouchera, Kupujący otrzyma zwrot środków formie innego Vouchera o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Vouchera zrealizowanego przy zakupie zwracanego lub reklamowanego towaru.

 1. Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych Polityka Prywatności dostępną pod adresem internetowym: https://dlastrazy.pl/polityka

 1. Postanowienia końcowe

Wystawca Vouchera zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zapisów Regulaminu, przy czym zamiany te nie będą miały wpływu na uprawnienia Kupujących lub posiadaczy Voucherów, którzy dokonali ich zakupu przed wprowadzeniem zmian.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2024r.