Wczytuję dane...
Regulamin Newsletter

Regulamin udostępniania materiałów w zamian za zapis do Newslettera

 Za pośrednictwem strony dlastrazy.pl możliwe jest zamówienie dostarczenia materiałów opisanych na stronie w zamian za zapis do newslettera. Szczegóły opisane są w poniższym regulaminie.

Sprzedawcą oraz administratorem danych osobowych jest ARMATEC s.c. Arkadiusz Błach Mateusz Borowski (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ARMATEC s.c. z siedzibą w Warszawie (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 603-00-75-017, REGON: 200 761 299, prowadząca serwis DlaStraży.pl.

 I. Definicje

 Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – ARMATEC s.c. Arkadiusz Błach Mateusz Borowski (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ARMATEC s.c. z siedzibą w Warszawie (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 603-00-75-017, REGON: 200 761 299, prowadząca serwis DlaStraży.pl.

Formularz – formularz internetowy znajdujący się na Stronie służący do zamówienia Materiałów,

Materiały – produkty promocyjne udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj Materiałów wynika z aktualnego opisu na Stronie,

Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.dlastrazy.pl,

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

II. Zamówienie i dostarczenie Materiałów

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie produktów promocyjnych, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera. W ramach Newslettera wysyłamy do zapisanych na listę Subskrybentów materiały edukacyjne, informacje handlowe i marketingowe, w tym informacje o produktach i usługach, a także ofertach rabatowych za pośrednictwem maili przesyłanych na adres mailowy podany przez Użytkownika w trakcie zapisu do Newslettera.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać dostęp do swoich danych osobowych. Rezygnacji można dokonać:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter
 • kontaktując się z nami na nasz adres mailowych: marketing@armatec.pl
 1. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, a chciałby skorzystać z Materiałów oferowanych jako prezent za zapis na Newsletter, może dokonać zamówienia Materiałów. Zamówienie Materiałów wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem pod adresem mailowym: marketing@armatec.pl W odpowiedzi zwrotnej prześlemy niezbędne informacje do realizacji zamówienia.
 2. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia Formularza znajdującego się na Stronie, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji.
 3. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest możliwe anonimowo.
 4. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres pocztowy w przypadku produktów promocyjnych lub e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów w przypadku produktów cyfrowych.

III. Własność intelektualna

 1. Materiały korzystają z ochrony prawa
 2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych

IV. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie Materiałów.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 6. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

V. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania