Wczytuję dane...
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DlaStraży.pl

(wyciąg z Regulaminu)

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności") określa zasady przetwarzania danych Kupującego udostępnianych sklepowi internetowemu DlaStraży.pl w związku z rejestracją w sklepie oraz zawieraniem i wykonywaniem umów sprzedaży w sklepie internetowym DlaStraży.pl

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym DlaStraży.pl. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Kupującego zakupów w sklepie internetowym DlaStraży.pl.

Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy DlaStraży.pl jest firma ARMATEC s.c. Arkadiusz Błach Mateusz Borowski (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ARMATEC s.c. z siedzibą w Warszawie (adres: Bokserska 1/208, 02-682 Warszawa), identyfikująca się numerami NIP: 603-00-75-017, REGON: 200 761 299, prowadząca serwis DlaStraży.pl.

Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane podawane przez Kupujących mogą być także wykorzystywane do celów marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

Kupujący mają prawo do:

-           poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

-           żądania usunięcia swoich danych osobowych;

-           zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres dane@dlastrazy.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego DlaStraży.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Sprzedający stosuje pliki „cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego DlaStraży.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego DlaStraży.pl.