Wczytuję dane...
Regulamin promocji „Wspieraj fundacje CFBT.pl swoimi zakupami”

Regulamin promocji „Wspieraj fundację cfbt.pl swoimi zakupami”

& 1

Organizator

1. Organizatorem promocji jest  ARMATEC  S.C. ul. Bokserska 1/208

02-682 Warszawa email: biuro@armatec.pl

2. Promocja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

& 2

Czas trwania promocji oraz warunki uczestnictwa

1. Promocja będzie się odbywać w dniach 11.01.2022r. od godziny 12:00 do 31.03.2022r. do godziny 00:00 i skierowana jest do osób dokonujących zakupy online na stronie internetowej dlastrazy.pl

2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupów na kwotę co najmniej 500,00 zł brutto otrzyma kawę Ogień 250g.

800zł brutto 500g. kawy Ogień.

1200zł brutto 1000g. kawy Ogień.

Mieszanka kawy wysyłana losowo razem z zamówieniem.

3. Kwota zamówienia, do której Uczestnik otrzymuje prezent, nie obejmuje kosztów przesyłki.

4. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za prezent ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

6. W przypadku zwrotu części zamówienia lub jego całości, należy również dokonać zwrotu otrzymanego Prezentu.

& 3

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

2. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia bądź przedłużenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie organizatora https://dlastrazy.pl